Vlinders behoren tot de insecten met een volledige gedaanteverwisseling. Dat houdt in dat een vlinderleven bestaat uit vier fasen: ei, rups, pop en volwassen vlinder: het imago. De meeste mensen denken alleen aan dit laatste stadium als het over vlinders gaat. Toch is het vaak minstens zo interessant om te kijken naar de rupsen, de poppen of zelfs de eitjes van deze dieren. Deze stadia duren in de meeste gevallen veel langer dan het vlinder stadium; sommige soorten leven zelfs enkele jaren als rups. Bovendien geldt voor een veel soorten (nacht)vlinders dat de pop, de rups of het eitje gemakkelijker te vinden is dan de vlinder.