In het kader van exotische planten in de Hollandse sloten letten we ditmaal op de kleintjes: eendenkroos. Deze groep bestaat uit overwegend drijvende waterplanten, het zijn de kleinst bekende vaatplanten. Een kroosplant bestaat uit een groen schijfje van een paar millimeter tot een centimeter groot. Het is geen blad en het is geen takje, wetenschappers noemen een dergelijke groeivorm vaak een ‘thallus’ zoals ze dat ook bij levermossen doen. Ik noem ze hier gemakshalve gewoon schijfjes. Omdat de schijfjes zo klein zijn, wordt er vaak niet op gelet. Bij inventarisaties wordt vaak volstaan met de aanduiding ‘eendenkroos’. Dat is zonde, want het zijn interessante plantjes en goede indicators van hun omgeving.