De kruisspin (Araneus diadematus) is ook in de bebouwde kom een zeer algemene soort. Vooral in het najaar is ze met haar grote spinnenwebben zó opvallend aanwezig dat je er bijna niet meer omheen kunt. Juist omdat je in het dagelijkse leven zo vaak met kruisspinnen wordt geconfronteerd, doen zich vele gelegenheden voor om hun levensloop en gedrag te observeren.