In het artikel over de 'oerbossen' in Roemenië en Bulgarije van de Expertgroep Oerbossen van de KNNV merken J. Fanta, P. Veen, B. Maes en J. de Schmidt op dat er verschillende definities over oerbos in omloop zijn (Natura 2008/4, p. 116-119). Al deze definities gaan over de graad van menselijke invloed. Natuurlijk moet die invloed zo klein mogelijk zijn, wil je nog van ongestoord bos, 'oerbos', kunnen spreken. De KNNV-groep kiest onder het kopje 'Wat is eigenlijk oerbos?’ voor een andere benadering. "Liever dan op menselijke afwezigheid selecteren wij op ecologische kenmerken". Waarom ze dat liever doen, vermelden ze niet, terwijl dat juist interessant zou wezen omdat het oerbos in zijn definitie zelden bepaald wordt door een reeks ecologische kenmerken. Die treffen namelijk niet de essentie van het begrip. Het 'eigenlijke' van hun oerbos is me ook niet duidelijk geworden.