Voor mensen die kennis willen maken met de intrigerende diergroepen amfibieën, reptielen of vissen heeft RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) twee basiscursussen ontwikkeld: een cursus over amfibieën en reptielen, de tweede betreft zoetwatervissen. Deze cursussen kunnen nu op allerlei plaatsen in Nederland worden aangeboden. Daarvoor is een pool van cursusleiders opgezet met mensen uit provinciale of regionale RAVON-werkgroepen. Beide basiscursussen focussen op soortherkenning en waarnemings- en inventarisatiemethoden. Alle KNNV-afdelingen hebben deze zomer een lijst ontvangen met de namen en contactadressen van de cursusleiders, ingedeeld naar provincie. De lijst is ook te raadplegen op de website van RAVON (www.ravon.nl).