Het eilandencomplex De Kreupel is in een hoog tempo veroverd door planten en dieren. De vegetatie ontwikkelt zich sneller dan de plannenmakers hadden verwacht. Voor de vogels is het een broedplaats van formaat, terwijl de eilanden het hele jaar door als fourageer- en slaapplaats fungeren.