Sim Broekhuizen weet hoe de hazen lopen. Hij bestudeerde deze dieren vijftien jaar en dat resulteerde in zijn proefschrift Hazen in Nederland. Als je hem vraagt naar zijn boeiendste ontdekking, dan krijg je een enerverend relaas over hun zooggedrag. Jonge hazen worden gemiddeld slechts drie minuten per etmaal gezoogd en praktisch allemaal tegelijk.