Kort voor zonsondergang komen de spreeuwen. In de weken voor de Kerstdagen viel het moment van zonsondergang ongeveer samen met het einde van mijn werkdag. Zo kon ik een aantal keren het samen zwermen van de spreeuwen en het uiteindelijke landen op de slaapplekken goed waarnemen.