Bij ‘Kievitsbloemen’ denk je aan buitendijkse gebieden langs het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwolle. Elders in Nederland is de plant tegenwoordig zeer zeldzaam. Eén van de weinige resterende populaties in Zuid-Holland is gered door een aanpassing van het maairegiem. Het gaat om de sterk afwijkende standplaats op de Maassluisse Dijk