In Nederland komen vier verschillende soorten watersalamanders voor. Ondanks hun naam leven ze het grootste deel van het jaar op het land, alleen in het voorjaar en in het begin van de zomer vinden we ze in het water. We kijken ditmaal naar de meest algemene soort van deze groep: de Kleine watersalamander of Lissotriton vulgaris. Die wetenschappelijke geslachtsnaam is onlangs om duistere redenen gewijzigd. Tot voor kort heette hij nog gewoon Trituris en onder die naam vind je hem dan ook nog steeds in de veldboeken.