De larven van de beekjuffers ogen iets anders dan die van andere waterjuffers. Ze zijn groter en smaller, met langere poten en langere achterlijfslamellen. Ze kunnen zeer snel over de bodem lopen, het zijn snelle jongens..."