Als klokjesgentianen rijk bloeien, dan is dat eigenlijk een teken dat het niet goed gaat. Het gaat dan vaak om een handvol grote planten, van wel dertig à veertig jaar oud, die in een hoekje van vergraste heide staan weg te kwijnen. Zonder speciaal beheer kunnen deze planten zich niet meer uitzaaien en zal de populatie binnen tien jaar het veld ruimen.