In het Harderbos heeft de storm van 18 januari jongstleden een enorme ravage aangericht. Pakweg zevenduizend populieren zijn omgewaaid, afgebroken of half ontworteld. Op sommige percelen ligt bijna alles plat. Maar vrijwel alle populieren leven nog wel en ze vormen gewoon nieuwe uitlopers, die zullen uitgroeien tot forse stammen. Age Boonstra van de Vereniging Natuurmonumenten is enthousiast over het resultaat. "De storm heeft ons flink geholpen; de natuurpotentie van het liggend bos is groot."