De Zwartbekgrondel kwam in Nederland tot 2004 niet voor. Door een beroepsvisser zijn in 2004 in een fuik twee Zwartbekgrondels van ongeveer veertien centimeter gevangen in de Lek ter hoogte van Schoonhoven. In 2006 is vastgesteld dat deze bodemvis de Amsterdamse havens heeft bereikt. De hypothetische route die deze soort gevolgd kan hebben vanuit het gebied waar de vis van nature voorkomt, de Zwarte en Kaspische zee en de daarin uitmondende rivieren, kan zowel via het Main-Donaukanaal zijn of met ballastwater van schepen. Amsterdam is weer een vissoort rijker!