De KNNV-afdeling Wageningen e.o. heeft het Renkumse beekdal geheel geinventariseerd. In drie omvangrijke rapporten is de flora en fauna van dit beekdal beschreven en daar zijn concrete beheersadviezen aan toegevoegd. De resultaten van de inventarisatie staan centraal op de publieksdag die in september wordt georganiseerd (zie www.knnv.nl/wageningen).