Op Texel blijkt het mogelijk om schapenteelt en bloemrijke weiden te combineren. Staatsbosbeheer heeft het beheer aangepast: het Grasklokje profiteert daarvan en in het kielzog van deze stuifmeelleverancier floreert de Klokjesdikpootbij.