Fonteinkruiden wortelen in de waterbodem en leven voor het grootste deel onder Fonteinkruiden wortelen in de waterbodem en leven voor het grootste deel onder komen er in ons kikkerlandje wel achttien voor. We kunnen de Nederlandse fonteinkruiden verdelen in twee groepen, de breedbladige soorten en de kleine - of grasbladige soorten. De eerste groep heeft vaak grote drijvende bladeren en is een stuk gemakkelijker te herkennen dan de tweede groep, die ondergedoken grasachtige blaadjes heeft.