Miljoenen libellen die de zon verduisteren, libellen die elk voorjaar van zuid naar noord vliegen en elk najaar in omgekeerde richting terugvliegen: kunnen wij dit bij Nederlandse libellensoorten tegenkomen? Nee, er is geen enkele libellensoort die de afgelopen decennia in Nederland in zonsverduisterende zwermen is gezien. Ook is er in Europa geen soort die echt elk jaar trekt, zoals de dagvlinder atalanta wel doet. Toch zijn er genoeg interessante zaken te melden over het gedrag van libellen dat met zwerven en met trekken samenhangt.