Zilvermeeuwen behoren tot mijn favoriete vogels en daarmee verkeer ik in het goede gezelschap van Niko Tinbergen, Friedrich Goethe en Arie Spaans. Zilvermeeuwen zijn mijn trouwe en onbezoldigde helpers. Ook deze zomer brachten ze dagelijks strandkrabben naar het fietspad buiten langs de waddendijk op Texel om die daar te consumeren. De restanten laten ze voor mij liggen. Dat heeft me jaren geleden al geholpen aan materiaal om de begroeiing van zeepokken en mosdiertjes op de strandkrab te bestuderen. Nu leek het me aardig om de door de zilvermeeuwen gegeten krabben beter te bestuderen.