De Waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in de Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amerikaanse soort gedraagt zich in West-Europa als een invasieve exoot. Het stempel 'uitheemse plaagsoort' klinkt vriendelijker, maar is exact hetzelfde. Bedoeld wordt dat zo’n soort zich door menselijk toedoen heeft kunnen vestigen in een gebied waar zij nog niet voorkwam en dat zij zich daar ook nog eens explosief verspreidt. Daarmee ontstaat een probleem voor de bestaande plantensoorten en voor de natuurlijke levensgemeenschappen in onze buitenwateren. Invasieve soorten kunnen alle bestaande soorten in korte tijd wegconcurreren. In gewone sloten is dat vervelend, in natuurgebieden is dat een ramp.