Veel warmteminnende soorten profiteren niet van de opwarming van de aarde. Integendeel, zij boeren achteruit, doordat de kale plekken waar ze altijd zaten, nu snel dichtgroeien met gras. Met name planten en dieren van voormalige zandverstuivingen verliezen terrein, als de beheerders met de armen over elkaar blijven zitten. In de stuifzanden van het Planken Wambuis probeert de Vereniging Natuurmonumenten het tij te keren. Het is de kunst om de grote variatie in het microklimaat te behouden, zelfs nu het macroklimaat geleidelijk verandert.