Voorheen kwam de Roofblei in Nederland niet voor. Dat is veranderd. In lg84 werd het eerste exemplaar gevangen in de rivier de Roer in Limburg. In 1993 is het stroomgebied van de Donau met dat van de Rijn verbonden. Sindsdien neemt het aantal waarnemingen van de Roofblei in Nederland sterk toe. Met het in bezit nemen van de beide grote rivieren en het blauwe hart van Nederland, kan gesproken worden van een succesvolle verovering van ons oppervlaktewater. Een spectaculaire aanwinst.