Flevoland is niet een gebied waar je botanische bijzonderheden verwacht. Toch is het gebied interessanter dan het op het eerste gezicht lijkt. Botanisch belangrijke delen van deze provincie zijn de voorlanden langs de randmeren, het keileem in de Noordoostpolder, de kleibossen en de kalkhoudende zandafzettingen, waaronder die in het Kuinderbos op verdronken hoogveen. Dit artikel richt de schijnwerpers op de bijzondere varenflora van het Kuinderbos en geeft aan welke veranderingen zich de afgelopen vijfentwintig jaar hebben voorgedaan.