De Zwarte kraai mag uit de beklaagdenbank. De Vos blijkt evenmin de grote boosdoener als het gaat om de snelle achteruitgang van weidevogels. Tweederde van de grutto- en kievitkuikens wordt opgegeten, zo blijkt uit een uitgebreid meerjarig onderzoek van SOVON Nederland, Alterra en Landschapsbeheer Nederland. Maar er zijn minstens twintig diersoorten die regelmatig eieren of kuikens van weidevogels verorberen. Geen enkele soort springt er uit als hoofddader bejaging van predatoren heeft geen zin.