Door de lage ligging van Nederland aan de Noordzee komen er op diverse plaatsen brakwatergebieden voor. Ze worden gekenmerkt door een bijzondere gemeenschap van planten en dieren. Veel van deze unieke gebieden zijn inmiddels sterk gereduceerd. Hier worden de lotgevallen beschreven van een brakwaterslak, waar Linnaeus zelfzich nog mee bezig gehouden heer, en die gevonden is in het restant van een oude Zeeuwse stroomgeul, ontstaan in de Spaanse oorlog