Een inventarisatie in Zutphen leverde een nieuwe slak voor Nederland op: Helix lucorum, een Zuidoost-Europese verwant van de Wijngaardslak. De populatie van de 'gebandeerde' wijngaardslak leeft hier al zeker acht jaar en plant zich ook voort.