Velen van jullie zullen zich misschien meesmuilend afvragen: Waarom zo'n moeilijke titel? Gewichtigdoenerij? Welnee, alleen een poging om de aandacht te vestigen op een heel klein nachtvlindertjed at wellicht overal voorkomt, maar slechts weinig is waargenomen en niet eens een ofHcidle Nederlandse naam heeft.