Voorpublicatie uit het boek De dagvlinders van Nederland. De heivlinder is een vrij schaarse standvlinder. Hij vliegt in één generati tussen eind juli en eind augustus bij schrale graslanden met een gevarieerde vegetatie in de kuststrook en in heidegebieden in het binnenland. De rups is markant gestreept.