Vlokreeften zijn kleine kreeftachtigen (Crustacea) die in grote aantallen in zoete, brakke en zoute wateren voorkomen. Ze zijn te vinden van vijfduizend meter hoogte in de Himalaya tot in de diepzee. Ze kunnen in rivieren en beken tot vijfennegentig procent van de totale biomassa van de macrofauna (met het oog zichtbare waterbeestjes) uitmaken.