De bladeren bleven vorig jaar erg lang aan de bomen hangen. Waarom eigenlijk? Is dit een symptoom van klimaatsverandering oas de late bladval op een andere manier te verklaren? Het ziet er naar uit dat de late bladval voor een groot deel verklaard kan worden door het weer; een verwijzing naar een broeikaseffect is niet aan de orde.