De gouden medaille was ditmaal voor de koolmees. De zilveren plak ging naar de merel en het brons naar de pimpelmees. Als het gaat om absolute aantallen, dan eindigt de huismus op het allerhoogste schavot, gevolgd door de koolmees en de kauw. Tijdens de Nationale tuinvogeltelling in de winter 2003-zoo4 zijn in ruim drieduizend tuinen bijna vierhonderdduizend vogels gesignaleerd.