De groene kikker kennen we allemaal. Die zit in elke tuinvijver en sloot. Maar wie heeft wel eens de kamsalamander gezien, of de heikikker en waar leven die soorten eigenlijk? De verspreiding van deze soorten wordt onderzocht door Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Met de hulp van vele vrijwilligers verzamelt zij waarnemingen uit het veld en gebruikt deze voor de bescherming van soorten.