De krantenkoppen liegen er niet om: ''Jakobskruiskruid eist steeds meer slachtoffers onder vee" , ''Jakobskruiskruid, een sluipmoordenaar", "Overheid moet Jakobskruiskruid bestrijden". Wat is er aan de hand? Jakobskruiskruid is een fraai bloeiende plantensoort in bermen, tuinen en natuurontwikkelingsprojecten. Het breidt zich de laatste jaren sterk uit. De plant is gifig voor landbouwhuisdieren. Problemen treden vooral op in de paardenhouderij en bij de afzet van natuurhooi. De roep om overheidsmaatregelen neemt toe. Reden genoeg om deze soort eens nader onder de loep te nemen.