Op 13 mei 2002 ontdekte ik op het landgoed De Paauw in Wassenaar bij het raadhuis tot mijn grote verbazing twee bloeiende exemplaren van het Haarlems klokkenspel. Zij groeiden in een 's zomers door beuken beschaduwd stukje mosbodem met in het voorjaar verspreide polletjes stinzenplanten (sneeuwklokje, bonte krokus, maarts viooltje, vroege sterhyacint, witte narcis en vingerhelmbloem) en hier en daar wat inheemse planten uit het stinzenmilieu (fluitenkruid, speenkruid, kraailook, gewone vogelmelk en natuurlijk: zevenblad!). Mijn verbazing over de vondst spruit voort uit het feit, dat ik voordien deze stinzenplant nimmer daar heb gezien, maar ook niet elders in de Haagse regio, die begin jaren negentig intensiefop stinzenplanten is geinventariseerd(M ENNEMA 1991).