Het verschijnen en ontdekken van een nieuwe soort in ons land blijkt in de literatuur vaak te worden gekoppeld aan de algemene klimaatverandering in West-Europa. Maar bewijzen daarvoor ontbreken even vaak. Het Feit dat Nederland aan zee ligt, heeft daarentegen een duidelijkere relatie, want die zee blijkt statistisch de grootste bron te zijn van nieuwe soorten. Deze keer over de knorrepos, de maanvis en de rivierprik, alle met hun eigen verhaal.