Het versterken van dijken met Maasklei heeft bijzondere sporen achtergelaten op Schiermonnikoog. Met de klei deed de knikkende distel zijn intrede. Vervolgens verschenen bastaarden van knikkende distel en kruldistel.

Natura

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

KNNV vereniging voor veldbiologie

Vijko P.A. Lukkien. (2005). Een bijzondere distel onder de loep. Aantekeningen over de ontstaansgeschiedenis van de bastaard van de kruldistel en de knikkende distel op Schiermonnikoog. Natura, 102(3).