Een actieve vogelaar is in ons land nog steeds een bevoorrecht veldbioloog. Hij ziet spannende dwaalgasten, ontdekt een nieuw broedgeval van een zeldzame soort en kijkt uit naar een te verwachten broedgeval of het uitzetten van een soort die sterk achteruit is gegaan. Intussen worden nieuwe wereldsoorten ontdekt maar is er ook het afscheid van de grootste specht.