De KNNV-afdeling Wageningen e.o. inventariseerde in de Bennekomse Hooilanden. De oogst bestond uit allerlei Rode Lijstsoorten, zoals melkviooltje, moerasdikkopmos, glassnijder en moerassprinkhaan.