In Nationaal Landschap 'Het Groene Woud' staat het kalkrijke gebied de Scheeken inmiddels bekend om zijn slakkenrijkdom. Begin dit jaar trof ik ruim duizend slakken aan in één monster en ik vond circa vijftig verschillende soorten slakken. Wat een dagje inventariseren op kan leveren...