Is de inrichting van natuurvriendelijke oevers gunstig of ongunstig voor de inheemse kreetjes, zoals aasgarnalen, slijkgarnalen, vlokreeften en zoetwaterpissebedden? Uit een onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de aantallen in natuurvriendelijke oevers doorgaans veel hoger zijn dan op traditionele oevers. Drie soorten zijn uitsluitend in natuurvriendelijk beheerde oevers gesignaleerd, een andere soort juist alleen op een stalen damwand.