De grondwaterwinning in de Kennemerduinen is om diverse redenen gestopt. Drie jaar geleden ging de kraan definitief dicht.