De drie grote beheerders van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakten in 1998 een gezamenlijk plan voor de regeneratie van natte duinvalleien. Per vallei zijn destijds de mogelijkheden onderzocht en is het gewenste beheer uitgestippeld. Het Masterplan is inmiddels voor de helft uitgevoerd.