Elk landschap is aan verandering onderhevig, ook het duinlandschap. Alleen van het duinlandschap verwacht 'men' dit het minst, omdat in woord en geschrift altijd hoog wordt opgegeven van het 'natuurlijk karakter'. Anders gezegd: de mens als grote landschapsveranderaar is met zijn vingers van dit natuurlandschap afgebleven. Niets is echter minder waar. Dit artikel biedt in grote lijnen de grote veranderingen die de laatste eeuwen in de Kennemerduine zijn opgetreden en geeft aan wat de gevolgen voor de broedvogels zijn geweest.