Wie de kaart van het Nationaal Park in het midden van dit themanummer bekijkt, ziet een fraai patroon van duinruggen en valleien. Dit is het resultaat van een enorm verstuivingsproces, waarin het grondwater de uiteindelijke hoogteligging van de valleibodems dicteerde. Met dit beeld voor ogen kun je je voorstellen dat voordat de verdroging in de twintigste eeuw toesloeg, maar liefst een derde van de duinen bestond uit vochtige duinvalleien. Na ruim een eeuw verdroging, en bovendien ontginning van de valleien, liggen er nu weer kansen voor de door ons zo gewaardeerde planten van vochtige duinmilieus. Hoe hebben zij gereageerd op het terugkerende grondwater, en daarnaast ook op de koepels, bulldozers en maaibalken?