De bewoningsgeschiedenis van West-Nederland ligt voor een groot deel verborgen onder het zand van de Jonge Duinen. Bodemvondsten, sporen en de bijbehorende aardlagen zijn vaak nog de enige getuigen van bewoners en gebeurtenissen uit de Middeleeuwen, Romeinse Tijd en Prehistorie. In de duinen van Zuid-Kennemerland zijn zij echter nog steeds uitzonderlijk schaars. De belangrijkste oorzaak is de verhoudingsgewijze goed beschermde status als nationaal park. Recente archeologische informatie over het duingebied is dan ook bijna uitsluitend afkomstig van civieltechnische bodemingrepen in de directe omgeving. In het nationaal park sluiten natuurbehoud en archeologische monumentenzorg naadloos op elkaar aan. Althans, tot voor kort.