De geologische geschiedenis vanafde laatste IJstijd biedt strandwallen en strandvlakten, Oude Duinen en Jonge Duinen. Dankzij de vondsten van pollenkorrels valt er een heleboel te zeggen over de planten die er destijds floreerden.