Eind jaren zestig van de vorige eeuw zagen we in een door het konijn gedomineerd duinlandschap in het Noord-Hollands Duinreservaat een exclosure, met daarbinnen kniehoog gras. Wil realiseerden ons toen niet dat we tientallen jaren later in een door kniehoog gras gedomineerd duingebied zouden werken. Dit artikel vertelt iets over de begrazing in het Nationaal Park: waarom, waar en wat levert het op?