Jaar in, jaar uit prikkebeent een legertje vrijwillige onderzoekers over vaste looproutes door de duinen van Zuid-Kennemerland. Gewapend met vlindernet, pen en notitieboekje tellen zij de dagvlinders. Na ruim twaalfjaar is het duidelijk dat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een belangrijk leefgebied is voor met name de bruine eikenpage en enkele andere soorten die een bijzondere relatie met de kalkrijke duinen hebben.