Op het Kennemerstrand bij IJmuiden vinden we de hoogste concentratie aan bijzondere natuurwaarden die het Nationaal Park Zuid-Kennemerland rijk is. Wat te denken van soorten als dodemansvingers, stippelzegge, oorsilene, zeekool, kwelderknikmos, duinstinkzwam, bontbekplevier, zwervende heidelibel en kleine parelmoervlinder? Dit alles en nog veel meer komt voor in een gebied ter grootte van enkele tientallen hectaren, waar zeereep, jonge duintjes, strandvlakte, slufter en zeedorpenlandschap in elkaar overgaan. Het is het enige stukje aangroeikust tussen Hoek van Holland en Texel, een afstand van zo'n honderd kilometer