Ons land heeft de sleutel in handen van het duurzame voortbestaan van de Meervleermuis (Myotis dasycneme). De soort is opgenomen in bijlage 2 van de Habitatrichtlijn en dat betekent dat er 'Speciale Beschermingszones' moeten worden aangewezen. Dat hebben we nog steeds niet gedaan.